prof. Marie-Janine Calic
Slovenský

prof. Marie-Janine Calic

prof. Marie-Janine Calic

Marie-Janine Calic je profesorkou histórie východnej a juhovýchodnej Európy na Ludwig-Maximilians-University v Mníchove. Pracovala ako politická poradkyňa osobitného koordinátora Paktu stability pre juhovýchodnú Európu v Bruseli, na veliteľstve UNPROFOR v Záhrebe a na Medzinárodnom trestnom tribunáli pre bývalú Juhosláviu v Haagu. Medzi jej publikácie patria monografie Südosteuropa. Weltgeschichte einer Region (Verlag C.H.Beck, München 2016; 2. vydanie, 2019) a Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert (Verlag C.H.Beck, München 2010; 2., prepracované vydanie, 2014), ktoré vyšli aj v angličtine ((The Great Cauldron. A History of Southeast Europe, Cambridge/London, Harvard University Press 2019; A History of Yugoslavia, West Lafayette, Purdue University Press 2019). Marie-Janine Calic pravidelne komentuje dejiny a politiku Balkánu v médiách.

Od apríla 2019 je členkou akademického poradného výboru siete.