Browse our videos! Here you can find recordings from our events, including the European Remembrance Symposia and Genealogies of Memory conferences, video summaries of our educational youth projects, as well as Hi-story lessons animations for teachers and pupils.

Uladzislau Belavuasu komentuje panel "Specyfika dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:42

Komentarz Uladzislau Belavusau do panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:42

Prawda i sprawiedliwość w krajach bałtyckich – Eva-Clarita Pettai

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:24:02

Referat Evy-Clarity Pettai z University of Tartu "Tranzycyjna i retrospektywna: prawda i sprawiedliwość w krajach bałtyckich" (Transitional and Retrospective: Truth and Justice Processes in the Baltic States) wygłoszony podczas panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:24:02

Dyskurs sprawiedliwości tranzycyjnej w Polsce – Ela Rossmiller

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:11:18

Referat Eli Rossmiller z American University in Washington "Pozycje podmiotu i społeczne antagonizmy w ramach dyskursu sprawiedliwości tranzycyjnej w Polsce" (Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of Transitional Justice in Poland) wygłoszony podczas panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:11:18

Faszyzm, komunizm i brak ciągłości prawnej w powojennej Rumunii – Cosmin Sebastian Cercel

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:43

Referat Cosmina Sebastiana Cercela "Niepewność Nomos: faszyzm, komunizm i brak ciągłości prawnej w powojennej Rumunii" (Anxieties of the Nomos: Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania) wygłoszony podczas panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:43

Legal Issues Related to Restitution of Nationalized Real Estate – Katarzyna Katana

language: English
subtitles: none
duration: 00:14:45

Presentation by Katarzyna Katana on "Legal Issues Related to Restitution of Nationalized Real Estate as Demonstrated by the Property Expropriated by the Warsaw Decree." Translation into English.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:14:45

Law and Politics Regarding Property in Germany – Marcin Romanowski

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:58

Presentation by Marcin Romanowski: "Law and Politics Regarding Property in Germany - Disputes over Confiscations in the Soviet Zone of Occupation during 1945-49". Translation into English is provided.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:58

National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses – Discussion

language: English
subtitles: none
duration: 00:39:20

Discussion "National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses". Cosmin Sebastian Cercel, Ela Rossmiller, Eva-Clarita Pettai, Uladzislau Belavusau. Chair: Nadya Nedelsky.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:39:20

Uladzislau Belavusau's commentary on "National and Regional Specificities of TJ Discourses " panel

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:41

Commentary by Uladzislau Belavusau on the panel "National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:41

Truth and Justice Processes in the Baltic States –Eva-Clarita Pettai

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:08

Paper by Eva-Clarita Pettai: "Transitional and Retrospective: Truth and Justice Processes in the Baltic States".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:08

Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of TJ in Poland – Ela Rossmiller

language: English
subtitles: none
duration: 00:11:14

Presentation by Ela Rossmiller: "Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of Transitional Justice in Poland".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:11:14

Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania – Cosmin Sebastian Cercel

language: English
subtitles: none
duration: 00:20:38

Paper by Cosmin Sebastian Cercel: "Anxieties of the Nomos: Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:20:38

Discussion after the keynote speech by Elazar Barkan

language: English
subtitles: none
duration: 00:38:48

Discussion after the keynote lecture given by Elazar Barkan during "Legal Frames of Memory.

Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:38:48

Justifying Atrocities: Contested Victims – lecture by Elazar Barkan

language: English
subtitles: none
duration: 00:50:08

Keynote speech by Elazar Barkan, Professor of International and Public Affairs and the Director of the Human Rights Concentration at Columbia’s School of International and Public Affairs, during the conference "Legal Frames of Memory.

Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:50:08

Prawne ramy pamięci – otwarcie konferencji

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:41:23

Uroczyste otwarcie konferencji "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej".

Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:41:23

Legal Frames of Memory Conference – welcome address

language: English
subtitles: none
duration: 00:41:15

Welcome address at the Legal Frames of Memory conference, 27-29 November 2013.

The guests were welcomed by Rafał Rogulski, director of European Network Remembrance and Solidarity; Małgorzata Omilanowska, Under-Secretary of State, the Ministry of Culture and National Heritage; Wojciech Węgrzyn, Under-Secretary of State, the Ministry of Justice; Małgorzata Pakier and Stanisław Tyszka, conference convenors.

language: English
subtitles: none
duration: 00:41:15

Debata praktyków pamięci: dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:55

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:55

Debata praktyków pamięci: prof. János Simon, węgierski Instytutu Badań nad Historią Transformacji

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:19

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:19

Debata praktyków pamięci: dr Dragoş Petrescu, rumuńska Narodowa Rady ds. Badań Akt Securitate

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:10

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:10