Browse our videos! Here you can find recordings from our events, including the European Remembrance Symposia and Genealogies of Memory conferences, video summaries of our educational youth projects, as well as Hi-story lessons animations for teachers and pupils.

Dyskusja po wykładzie Elazara Barkana "Usprawiedliwiając okrucieństwo"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:45

Dyskusja po wykładzie Elazara Barkana "Justifying Atrocities: Contested Victims".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:45

Usprawiedliwiając okrucieństwo: kwestionowanie ofiar – wykład Elazara Barkana

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:50:10

Wykład Elazara Barkana Columbia’s School of International and Public Affairs "Usprawiedliwiając okrucieństwo: kwestionowanie ofiar" (Justifying Atrocities: Contested Victims).

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:50:10

Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej – dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:39:21

Dyskusja w panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:39:21

Wywłaszczenia w Tatrzańskim Parku Narodowym jako 'brak sprawiedliwości naprawczej' – Marcin Wróbel

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:51

Referat Marcina Wróbla z Uniwersytetu Jagiellońskiego "Wywłaszczenia w Tatrzańskim Parku Narodowym jako 'brak sprawiedliwości naprawczej'. Zaryz konfliktu społecznego na Podhalu" (Expropriation in Tatra Mountains National Park as a "Lack of Restorative Justice". Outline of a Social Conflict in Podhale) podczas panelu "Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:51

Restytucja mienia nacjonalizowanego na mocy dekretu Bieruta – Katarzyna Katana

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:43

Prezentacja Katarzyny Katany "Kwestie prawne dotyczące restytucji znacjonalizowanego mienia na mocy dekretu Bieruta" podczas panelu "Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:43

Prawo i polityka wobec konfiskat w Niemczech w sowieckiej strefie okupacyjnej – Marcin Romanowski

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:12

Prezentacja Marcina Romanowskiego "Prawo i polityka wobec własności w Niemczech - dyskusje o konfiskatach w sowieckiej strefie okupacyjnej między 1945 a 1949 rokiem" podczas panelu "Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:12

Uladzislau Belavuasu komentuje panel "Specyfika dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:42

Komentarz Uladzislau Belavusau do panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:42

Prawda i sprawiedliwość w krajach bałtyckich – Eva-Clarita Pettai

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:24:02

Referat Evy-Clarity Pettai z University of Tartu "Tranzycyjna i retrospektywna: prawda i sprawiedliwość w krajach bałtyckich" (Transitional and Retrospective: Truth and Justice Processes in the Baltic States) wygłoszony podczas panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:24:02

Dyskurs sprawiedliwości tranzycyjnej w Polsce – Ela Rossmiller

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:11:18

Referat Eli Rossmiller z American University in Washington "Pozycje podmiotu i społeczne antagonizmy w ramach dyskursu sprawiedliwości tranzycyjnej w Polsce" (Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of Transitional Justice in Poland) wygłoszony podczas panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:11:18

Faszyzm, komunizm i brak ciągłości prawnej w powojennej Rumunii – Cosmin Sebastian Cercel

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:43

Referat Cosmina Sebastiana Cercela "Niepewność Nomos: faszyzm, komunizm i brak ciągłości prawnej w powojennej Rumunii" (Anxieties of the Nomos: Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania) wygłoszony podczas panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:43

Legal Issues Related to Restitution of Nationalized Real Estate – Katarzyna Katana

language: English
subtitles: none
duration: 00:14:45

Presentation by Katarzyna Katana on "Legal Issues Related to Restitution of Nationalized Real Estate as Demonstrated by the Property Expropriated by the Warsaw Decree." Translation into English.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:14:45

Law and Politics Regarding Property in Germany – Marcin Romanowski

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:58

Presentation by Marcin Romanowski: "Law and Politics Regarding Property in Germany - Disputes over Confiscations in the Soviet Zone of Occupation during 1945-49". Translation into English is provided.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:58

National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses – Discussion

language: English
subtitles: none
duration: 00:39:20

Discussion "National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses". Cosmin Sebastian Cercel, Ela Rossmiller, Eva-Clarita Pettai, Uladzislau Belavusau. Chair: Nadya Nedelsky.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:39:20

Uladzislau Belavusau's commentary on "National and Regional Specificities of TJ Discourses " panel

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:41

Commentary by Uladzislau Belavusau on the panel "National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:41

Truth and Justice Processes in the Baltic States –Eva-Clarita Pettai

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:08

Paper by Eva-Clarita Pettai: "Transitional and Retrospective: Truth and Justice Processes in the Baltic States".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:08

Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of TJ in Poland – Ela Rossmiller

language: English
subtitles: none
duration: 00:11:14

Presentation by Ela Rossmiller: "Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of Transitional Justice in Poland".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:11:14

Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania – Cosmin Sebastian Cercel

language: English
subtitles: none
duration: 00:20:38

Paper by Cosmin Sebastian Cercel: "Anxieties of the Nomos: Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:20:38

Discussion after the keynote speech by Elazar Barkan

language: English
subtitles: none
duration: 00:38:48

Discussion after the keynote lecture given by Elazar Barkan during "Legal Frames of Memory.

Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:38:48