Dr. Földváryné Kiss Réka
Hungarian

Dr. Földváryné Kiss Réka

Dr. Földváryné Kiss Réka történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke. Tanulmányait Magyarországon, Dániában és Skóciában végezte. 2000 és 2014 között az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Néprajztudományi Intézetében dolgozott, 2012-től tudományos főmunkatársként.

2014. február 3-án az Országgyűlés a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökévé választotta.

Vendégoktatóként részt vett az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének Történeti Antropológia Programjában. Dolgozott ezen kívül az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszéke, valamint az Európai Etnológiai Doktori Iskola számára is.

Legfőbb kutatási területei a következők egyház és állam viszonya Magyarországon a kommunizmus idején, megtorlások és politikai perek az 1956-os forradalom után, 1945 utáni társadalomtörténet.

Tíz könyv és közel nyolcvan tanulmány szerzője, társszerzője és szerkesztője.