Dr. Földváryné Kiss Réka
Hungarian

Dr. Földváryné Kiss Réka

Dr. Földváryné Kiss Réka

Földváryné dr. habil. Kiss Réka (PhD) történész, néprajzkutató. Tanulmányait Magyarországon, Dániában és Skóciában végezte. 2000-től az MTA Néprajztudományi Kutatóintézetében dolgozott, 2012-től tudományos főmunkatársként. Vendégoktató volt az ELTE BTK Művelődéstörténeti és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékén.

2014. február 3-án az Országgyűlés a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökévé választotta.

2015 óta tagja az ENRS Irányító Testületének.

2017 óta részt vesz a Magyar–Orosz Levéltári Vegyesbizottság munkájában is.

2018 óta a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Tanszék tanszékvezető docense.

Főbb kutatási területei: egyház és állam viszonya Magyarországon a kommunista diktatúra idején; az 1956-os forradalmat követő megtorlás és az ehhez kapcsolódó politikai perek; 1945 utáni társadalomtörténet. Tíz könyv és közel nyolcvan tanulmány szerzője, társszerzője és szerkesztője.