dr Réka Földváryné Kiss
Slovenský

dr Réka Földváryné Kiss

dr Réka Földváryné Kiss

Dr. Réka Földváryné Kiss získala doktorandský titul v roku 2009. Je historičkou, predsedníčkou Maďarského výboru národnej pamäti a matkou dvoch detí. Študovala v Maďarsku, v Dánsku a tiež v Škótsku, následne pracovala v rokoch 2000 – 2014 na Inštitúte etnológie v Centre humanistických štúdií Maďarskej akadémie vied, kde sa v roku 2012 stala samostatným vedeckým pracovníkom.

3. februára 2014 Maďarské národné zhromaždenie zvolilo dr. Földváryné Kiss za predsedníčku Výboru národnej pamäti. Ako hosťujúci prednášajúci sa zúčastnila na programe z oblasti historickej antropológie Inštitútu histórie kultúry Fakulty humanistiky Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, pracovala tiež pre Inštitút súčasnej histórie, ako aj v Škole európskej etnológie pre doktorandov.

Hlavný bádateľský záujem dr. Földváryné Kiss sa sústreďuje na vzťahy medzi cirkvou a maďarským štátom počas komunizmu, represie a politické procesy po udalostiach v roku 1956 a sociálne dejiny po roku 1945. Je autorkou, spoluautorkou a redaktorkou 10 kníh a tiež okolo 80 vedeckých prác.

Dr. Földváryné Kiss je členkou Riadiaceho výboru ESPS ako maďarská predstaviteľka v Európskej sieti Pamäť a Solidarita (ESPS).