dr Réka Földváryné Kiss

dr Réka Földváryné Kiss

Dr Réka Földváryné Kiss uzyskała tytuł doktora w roku 2009. Jest historyczką, przewodniczącą Węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej i matką dwojga dzieci. Studiowała na Węgrzech, w Danii oraz Szkocji, następnie w latach 2000 - 2014 pracowała dla Instytutu Etnologii w Ośrodku Badań Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk, gdzie w roku 2012 została samodzielnym pracownikiem naukowym.

W dniu 3 lutego 2014 r. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało dr Földváryné Kiss na przewodniczącą Komitetu Pamięci Narodowej. Jako gościnny wykładowca brała udział w programie z zakresu antropologii historycznej Instytutu Historii Kultury Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie; pracowała również dla Instytutu Historii Współczesnej oraz w Szkole Etnologii Europejskiej dla doktorantów.

Główne zainteresowania badawcze dr Földváryné Kiss to stosunki między Kościołem a państwem węgierskim w czasach komunizmu, represje i procesy polityczne po wydarzeniach 1956 roku oraz historia społeczna po roku 1945. Jest autorką, współautorką i redaktorką 10 książek oraz około 80 opracowań naukowych.

Dr Földváryné Kiss zasiada w Komitecie Sterującym ESPS jako węgierska przedstawicielka w Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.