dr Réka Földváryné Kiss

dr Réka Földváryné Kiss

dr Réka Földváryné Kiss

Dr Réka Földváryné Kiss jest historykiem i etnografem. Studiowała na Węgrzech, w Danii i Szkocji. Od roku 2000 pracowała w Instytucie Etnologii Węgierskiej Akademii Nauk, gdzie w roku 2012 została samodzielnym pracownikiem naukowym.

Jako gościnny wykładowca brała udział w programie z zakresu antropologii historycznej Instytutu Historii Kultury Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

W dniu 3 lutego 2014 r. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało ją na przewodniczącą Komitetu Pamięci Narodowej.

Od roku 2017 jest zaangażowana w prace Rosyjsko-Węgierskiej Komisji Archiwistów. Od roku 2018 jest kierownikiem Działu Historii Kościoła na Wydziale Teologii Uniwersytetu Károli Gáspár Kościoła Reformowanego na Węgrzech.

Główne zainteresowania badawcze dr Földváryné Kiss to stosunki między Kościołem a państwem węgierskim w czasach komunizmu, represje i procesy polityczne po wydarzeniach 1956 roku oraz historia społeczna po roku 1945. Jest autorką, współautorką i redaktorką 10 książek oraz niemal 80 opracowań naukowych.

Dr Réka Földváryné Kiss jest członkiem Komitetu Sterującego ENRS od 2015 roku.