Prof. Pók Attila
Hungarian

Prof. Pók Attila

Prof. Pók Attila

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete igazgatóhelyettese. a Magyar Történelmi Társulat alelnöke,1996 és 2008 között az MTA Történettudományi Bizottságának elnökhelyettese. Pók professzor 1989 és 2002 között tanított a bécsi Európai Tanulmányok Intézetében ,1999 óta pedig 10 szemeszteren át volt vendégprofesszor a New York-i Columbia Egyetem Történelem Tanszékén. Pók professzor publikációi és előadásai négy területet ölelnek fel: XIX. és XX. századi európai, valamint magyar politikatörténet és intellektuális áramlatok, a XIX. és a XX. századi európai történetírás története, a történelemtudomány elméletei és módszertana, továbbá a nacionalizmus története. Pók professor az EESZH Tudományos Tanácsának elnöke.