prof. Attila Pók

prof. Attila Pók

prof. Attila Pók

Zastępca dyrektora Instytutu Historii w Centrum Badań Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk i członek prezydium Węgierskiej Akademii Nauk. Był wiceprzewodniczącym Komisji Historycznej WAN. Wykłada w Instytucie Studiów Europejskich w Wiedniu, był także na wykładach gościnnych na Wydziale Historii Uniwersytetu Columbia. Jego zainteresowania badawcze dotyczą europejskiej i węgierskiej polityki oraz historii prądów intelektualnych XIX i XX wieku, historii europejskiego piśmiennictwa historycznego XIX i XX wieku, teorii i metodologii historii oraz historii nacjonalizmu.

Przewodniczący Rady Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.