prof. Attila Pók
Slovenský

prof. Attila Pók

prof. Attila Pók

Člen Prezídia Maďarskej akadémie vied a zástupca riaditeľa Ústavu maďarskej histórie Akadémie vied. V rokoch 1996-2008 bol zástupcom predsedajúceho Historickej komisie MAV. Člen vedeckých kádrov Ústavu európskych štúdií vo Viedni a hosťujúci profesor prednášajúci na Fakulte histórie Univerzity Columbia v Novom Yorku.

Jeho početné publikácie a prednášky zahrnujú štyri oblasti: európsku a maďarskú politiku a dejiny intelektuálnych prúdov XIX. a XX. st., históriu európskeho historického písomníctva XIX. a XX. st., teórie a metodológie histórie a históriu nacionalizmu.