prof. Jan Rydel

prof. Jan Rydel

prof. Jan Rydel

Historyk i badacz zajmujący się Europą Środkową i Wschodnią oraz relacjami polsko-niemieckimi w XIX I XX wieku. Autor książek: „Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec. Zaszłości – idee – praktyka” (2011) i „Polska okupacja w północno-zachodnich Niemczech 1945-1948. Nieznany rozdział stosunków polsko-niemieckich” (pierwsze wydanie: 2000, wydanie niemieckie: 2003). Do roku 2010 wykładał i pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie jest profesorem Uniwersyteteu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 2001-2005 kierował Wydziałem Kultury, Nauki i Informacji Ambasady RP w Berlinie. Od 2008 jest polskim przedstawicielem w zarządzie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Jest kustoszem Muzeum Młodej Polski „Rydlówka” w Krakowie.

Członek Komitetu Sterującego ESPS i koordynator strony polskiej.