prof. Jan Rydel
Slovenský

prof. Jan Rydel

prof. Jan Rydel

Absolvent Fakulty histórie Univerzity Jagiellońskej, doktor habilitovaný historických vied (na základe dizertačnej práce „Poľská okupácia" v severne -západnom Nemecku 1945-1948. Neznáma kapitola poľsko-nemeckých vzťahov) a profesor Univerzity Jagiellońskej a Vyššej štátnej odbornej školy (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) v Osvietime. V rokoch 2001-2005 viedol Oddelenie kultúry a informácií na Veľvyslanectva PR v Berlíne. Bol pracovníkom katedry najnovších dejín Historického ústavu Univerzity Jagiellońskej. Od roku 2010 je pracovníkom Ústavu Politológie Pedagogickej univerzity (Uniwersytet Pedagogiczny) v Krakove.

Jeho vedecký záujem sa sústreďuje na históriu Nemecka a Rakúska XX. a XXI. st., a tiež vojenské dejiny XIX. - XX. storočia. Je kustódom Múzea Młodej Polski „Rydlówka” v Krakove.