prof. Kazimierz Michał Ujazdowski

prof. Kazimierz Michał Ujazdowski

prof. Kazimierz Michał Ujazdowski

Prof. Kazimierz Michał Ujazdowski jest wykładowcą akademickim i politykiem identyfikującym się z tradycją myśli zachodniego konserwatyzmu. Obecnie pełni mandat senatora i jest przewodniczącym Komisji d/s Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Należy do Klubu Koalicji Polskiej.

Uzyskał tytuł naukowy doktora prawa oraz habilitował się w tej dziedzinie na Uniwersytecie Łódzkim. Pochodzi z rodziny o długich tradycjach politycznych. Od początku lat 80. prof. Ujazdowski odgrywa aktywną rolę w życiu publicznym. W roku 1982 został aresztowany i skazany za kolportaż ulotek nawołujących do oporu przeciwko stanowi wojennemu.

Podczas studiów prawniczych na Wydziale Prawa UŁ prof. Ujazdowski działał w opozycyjnym Ruchu Młodej Polski. Był również redaktorem wydawanego w drugim obiegu magazynu „Prześwit”, dystrybuowanego w Polsce i krajach bloku sowieckiego. W roku 1989 został doradcą ministra Aleksandra Halla członka rządu Tadeusza Mazowieckego. Był posłem na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji oraz posłem do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

W latach 2004–2005 prof. Ujazdowski pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu, był również trzykrotnie Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w latach 2000–2001, 2005–2006 oraz 2006-2007). Sprawując ten urząd przywrócił odpowiedzialność państwa za ochronę zabytków, współtworzył nowoczesną politykę historyczną, jak również powołał do życia Muzeum Historii Polski oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, gdzie obecnie pełni rolę przewodniczącego Rady Programowej. Jest prezesem Fundacji Dla Nauki, członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Prof. Ujazdowski jest członkiem Komitetu Doradczego ESPS.