prof. Kazimierz Michał Ujazdowski

prof. Kazimierz Michał Ujazdowski

Prof. Kazimierz Michał Ujazdowski jest wykładowcą akademickim i konserwatywnym politykiem, obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego. Uzyskał tytuł naukowy doktora prawa oraz habilitował się w tej dziedzinie na Uniwersytecie Łódzkim. Pochodzi z rodziny o długich tradycjach politycznych. Od początku lat 80. prof. Ujazdowski odgrywa aktywną rolę w życiu publicznym. W roku 1982 został aresztowany i skazany za kolportaż ulotek nawołujących do oporu przeciwko stanowi wojennemu.

Podczas studiów prawniczych na Wydziale Prawa UŁ prof. Ujazdowski działał w opozycyjnym Ruchu Młodej Polski. Był również redaktorem wydawanego w drugim obiegu magazynu „Prześwit”, dystrybuowanego w byłym Związku Radzieckim. Był posłem na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji.

W latach 2004 - 2005 prof. Ujazdowski pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu, był również dwukrotnie Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w latach 2000–2001 i 2005–2007). Sprawując ten urząd przywrócił odpowiedzialność państwa za ochronę zabytków, współtworzył nowoczesną politykę historyczną, jak również powołał do życia Muzeum Historii Polski oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu.

Prof. Ujazdowski jest członkiem Komitetu Doradczego ESPS.