Prof. Kazimierz Michał Ujazdowski
Slovenský

Prof. Kazimierz Michał Ujazdowski

Prof. Kazimierz Michał Ujazdowski

Prof. Kazimierz Michał Ujazdowski je prednášajúcim akademikom a konzervatívnym politikom, v súčasnosti je poslancom Európskeho parlamentu. Získal akademický titul doktora práv a tiež habilitoval v tomto odbore na Lodžskej univerzite. Pochádza z rodiny s dlhými politickými tradíciami. Už od začiatku 80.tych rokov prof. Ujazdowski zohráva významnú úlohu vo verejnom živote. V roku 1982 bol uväznení a odsúdení za rozširovanie letákov, vyzývajúcich na odpor proti výnimočnému stavu, vyhláseného režimom gen. Jaruzelského.

Počas právnických štúdií na Fakulte práva Jagelonskej univerzity sa prof. Ujazdowski aktivizoval v opozičnom Hnutí mladého Poľska. Bol tiež redaktorom časopisu „Prześwit“, distribuovaného ako samizdat v bývalom Sovietskom zväze. Bol poslancom I. , III., IV., V., VI. a VII. Sejmu.

V rokoch 2004 – 2005 prof. Ujazdowski plnil funkciu podpredsedu Sejmu, dvakrát bol Ministrom kultúry a národného dedičstva (v rokoch 2000 – 2001 a 2005 – 2007). Spravujúc tento úrad, prinavrátil zodpovednosť štátu za ochranu pamiatok, spoluvytváral novú politiku prístupu k historickému dedičstvu, takisto k životu prinavrátil Múzeum dejín Poľska a tiež Centrum „Pamäť a Budúcnosť“ vo Vroclavi.

Prof. Ujazdowski je členom Poradného výboru ESPS.