prof. Matthias Weber

prof. Matthias Weber

prof. Matthias Weber

Historyk i germanista. Od 2004 roku jest dyrektorem Federalnego Instytutu ds. Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej. Jego rozprawa habilitacyjna dotyczyła historii najnowszej i niemieckiej historii regionalnej. Od 1999 roku jest profesorem Uniwersytetu w Oldenburgu. Głównym kierunkiem jego badań naukowych jest historia Śląska, historia wczesnonowożytna, monarchia habsburska i niemiecka historia regionalna. Członek stowarzyszenia naukowego zajmującego się historią Śląska „Historische Kommission für Schlesien” i stowarzyszenia „J. G. Herder-Forschungsrat” zajmującego się wspieraniem badań historii, historii społeczeństw i kultury Europy Wschodniej.

Koordynator strony niemieckiej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.