prof. Matthias Weber
Slovenský

prof. Matthias Weber

prof. Matthias Weber

Absolvent germanistiky a histórie v Stutgarte. Od roku 1990 bol vedeckým pracovníkom vo Federálnom ústave pre kultúru a históriu Nemcov v strednej a východnej Európy

V roku 1996 obhájil habilitačnú prácu na tému najnovšej histórie a nemeckej regionálnej histórie na Univerzite v Oldenburgu. Od roku 1999 je mimoriadnym profesorom na Univerzite v Oldenburgu. Od mája 2004 je riaditeľom Federálneho ústavu pre kultúru a históriu v strednej a východnej Európy

Hlavným smerom jeho vedeckého výskumu je história Sliezska, história raného novoveku, habsburská monarchia a nemecká regionálna história. Člen vedeckého združenia zaoberajúceho sa históriou Sliezska „Historische Kommission für Schlesien” a združenia „J. G. Herder-Forschungsrat” zaoberajúceho sa podporovaním skúmania histórie, histórie spoločenstiev a kultúry východnej Európy.