prof. Marcela Sălăgean
Slovenský

prof. Marcela Sălăgean

prof. Marcela Sălăgean

Je profesorkou na Universite Babeș-Bolyai v Kluži na Fakulte histórie a filozofie Ústavu medzinárodných štúdií a moderných dejín. Je autorkou, spoluautorkou a koordinátorom 15 kníh a niekoľkých desiatok odborných prác a článkov, ktoré sa obzvlášť týkajú tematiky moderných dejín, ako aj oblasti medzinárodných vzťahov.

Spomedzi publikovaných kníh spomeňme: Sedmohradsko v hre záujmov veľmocí (1940 – 1947), Kluž-Napoca, vyd. Mega, 2013; Eugeniu Neculcea, nájdený diplomat/ Eugeniu Neculcea, un diplomate retrouve, Kluž-Napoca, Inštitút rumunskej kultúry, Centrum sedmohradských štúdií, 2006; The Soviet Administration in Northern Transylvania (November 1944 – March 1945), East European Monographs, Boulder, Columbia University Press, New York, 2002