Browse our videos! Here you can find recordings from our events, including the European Remembrance Symposia and Genealogies of Memory conferences, video summaries of our educational youth projects, as well as Hi-story lessons animations for teachers and pupils.

Sprawiedliwość historyczna a aktualna legislacja – dyskusja, cz. 4/5

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:04:47

Sesja plenarna "Historical Justice And Its Present Legislation", wystąpienie Evy-Clarity Pettai. Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:04:47

Sprawiedliwość historyczna a aktualna legislacja – dyskusja, cz. 3/5

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:29

Dyskusja "Historical Justice And Its Present Legislation", wystąpienie Adama Czarnoty. Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:29

Sprawiedliwość historyczna a aktualna legislacja – dyskusja, cz. 2/5

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:24


Sesja plenarna "Historical Justice And Its Present Legislation".

Wystąpienie Yaroslava Pasko. Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:24

Sprawiedliwość historyczna a aktualna legislacja – dyskusja, cz. 1/5

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:24:50

Sesja plenarna "Historical Justice And Its Present Legislation". Wystąpienie Istvána Réva tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:24:50

Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (II) – dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:50:31

Dyskusja podczas panelu "Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (II)". Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Mark Osiel, CHristiane Wilke, Joachim Savelsberg, Jirí Pribán. Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:50:31

Jiři Přibáň komentuje panel "Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (II)"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:17:37

Komentarz Jiřiego Přibáňa do panelu "Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (II)". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:17:37

Rządy prawa na Wschodzie – Christiane Wilke

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:21:28

Prof. Christiane Wilke (Carleton University) wygłasza referat "East of the Rule of Law" podczas panelu "Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (II)". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:21:28

Czy sądy umyślnie wpływają na pamięć kolektywną? – Mark Osiel

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:18:42

Referat Marka Osiela "Czy sądy umyślnie wpływają na pamięć kolektywną? Nowatorskie rozwiązania stosowane przez Inter-American Court of Human Rights" (Can Courts Deliberately Alter Collective Memory? Novel Remedies from the Inter-American Court of Human Rights) wygłoszony podczas panelu "Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (II)". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:18:42

Retributive Justice: Dealing with Perpetrators – Discussion

language: English
subtitles: none
duration: 00:44:06

Discussion after the panel "Retributive Justice: Dealing with Perpetrators": Rivka Brot (Tel Aviv University), Agata Fijalkowski (Lancaster University Law School), Marcin Warchoł (University of Warsaw), Lavinia Stan (St. Francis Xavier University). Chair: Christiane Wilke ( Carleton University).

Conference "Legal Frames of Memory. Transitiona Justice in Central and Eastern Europe", Warsaw 27-29 November 2013.

language: English
subtitles: none
duration: 00:44:06

Lavinia Stan's commentary on "Retributive Justice: Dealing with Perpetrators" panel

language: English
subtitles: none
duration: 00:13:08
Lavinia Stan, Associate Professor at St. Francis Xavier University in Canada, comments on the panel "Retributive Justice: Dealing with Perpetrators" at the conference "Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" (Warsaw, 27-29 November 2013)
language: English
subtitles: none
duration: 00:13:08

Legal Frames of Memory: The Albanian Experience – Agata Fijalkowski

language: English
subtitles: none
duration: 00:17:38


Presentation by Agata Fijalkowski on "Legal Frames of Memory: The Albanian Experience".

Conference "Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", Warsaw (Poland), 27-29 November 2013.

language: English
subtitles: none
duration: 00:17:38

Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego – dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:24

Dyskusja podczas panelu "Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego". Nadya Nedelsky, Lavinia Stan, Elena Glushko, Yaroslav Pasko, Yifat Gutman. Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:24

Yifat Gutman komentuje panel "Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:01

Komentarz Yifat Gutman z Hebrew University do panelu "Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego". Nagranie tłumaczona na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:01

Marzenie o lustracji we współczesnym społeczeństwie rosyjskim – Elena Glushko

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:18:49

Elena Glushko z Rosyjskiej Akademii Nauk prezentuje referat "Nadzieja na sprawiedliwość: marzenie o lustracji we współczesnym społeczeństwie rosyjskim" (Hope for Justice: The Dream of Lustrations in Present-Day Russian Society) podczas panelu "Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:18:49

Społeczeństwo obywatelskie i post-komunistyczna sprawiedliwość tranzycyjna w Rumunii – Lavinia Stan

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:59

Referat prof. Lavinii Stan z St. Francis Xavier University "Społeczeństwo obywatelskie i post-komunistyczna sprawiedliwość tranzycyjna - przypadek Rumunii" wygłoszony podczas panelu ""Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:59

Transitional Jewish Justice – Rivka Brot

language: English
subtitles: none
duration: 00:19:52

Presentation by Rivka Brot on "Transitional Jewish Justice: Jewish Collaborators on Trial in Jewish Displaced Persons Camps, 1945-1950".

Conference "Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", Warsaw (Poland), 27-29 November 2013

language: English
subtitles: none
duration: 00:19:52

Prescription of Communist Crimes – Marcin Warchoł

language: English
subtitles: none
duration: 00:15:41


Marcin Warchoł's presentation on "Prescription of Communist Crimes" in the panel "Retributive Justice: Dealing With Perpetrators"

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland

language: English
subtitles: none
duration: 00:15:41

Sprawiedliwość tranzycyjna a społeczeństwo obywatelskie na Słowacji – Nadya Nedelsky

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:43

Referat wygłoszony przez Nadyę Nedelsky z Macalester College "Sprawiedliwość tranzycyjna a społeczeństwo obywatelskie na Słowacji" (Transitional Justice and Civil Society in Slovakia) wygłoszony podczas panelu "Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:43