Gentiana Sula
Hungarian

Gentiana Sula

Gentiana Sula

Gentiana Sula annak az újonnan megalakult albán hatóságnak az elnöke, amely az egykori állambiztonsági aktákhoz való hozzáférést biztosítja. Mielőtt szociális és ifjúságügyi miniszterhelyettessé nevezték volna ki, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Albánia jelentős lépéseket tegyen a kommunista múlt feldolgozását illetően. Ennek részeként javultak a volt politikai foglyok, illetve azok családjainak jogorvoslati lehetőségei, tervezet készült a diktatúra során eltűntek rehabilitációjára, valamint biztosítva lett a hozzáférés a diktatúra ideje alatt működő titkosrendőrség aktáihoz – az erre vonatkozó jogszabályt Albánia 2015 tavaszán fogadta el. Sula a Világbank, illetve az UNICEF számára is vezetett jelentős, a humán erőforrás fejlesztését célzó projekteket. Az ESzEH Tanácsadó Testületének megfigyelő tagja.