Gentiana Sula

Gentiana Sula

Gentiana Sula

Gentiana Sula kieruje nowopowstałym Urzędem ds. dostępu do Informacji na temat ex-Sigurimi w Albanii. Wcześniej pełniła funkcję Wiceministra ds. Dobrobytu Społecznego i Młodzieży Albanii. Sula pracowała jako konsultant międzynarodowy (2013) oraz w Banku Światowym (2006–12) jako specjalistka ds. rozwoju polityki edukacji, młodzieży i równości płci w kilku krajach. W latach 1998–2006 zajmowała się ochroną dzieci z ramienia UNICEF. Ukończyła MBA (2002) oraz studia magisterskie z dziedziny nauk o ziemi (1993), obecnie kończy rozprawę doktorską na Uniwersytecie w Tiranie z zakresu badań nad edukacją. Jest zamężna, ma troje dzieci.

Gentiana Sula jest członkiem-obserwatorem w Komitecie Doradczym ESPS.