Gentiana Sula
Slovenský

Gentiana Sula

Gentiana Sula

Od októbra 2013 vykonáva Gentiana Sula funkciu námestníka Ministra pre verejné blaho a mládež Albánska. Do poľa jej pôsobnosti patrí predovšetkým realizácia politík a programov rozvoja v oblasti odbornej kvalifikácie a zamestnávania.

Cieľom vlády, ktorej členom je aj Gentiana Sula, je zmodernizovanie služieb zamestnanosti, náprava a rozvoj programov odbornej aktivácie mladých ľudí, žien a spoločensky marginalizovaných osôb, zmodernizovanie subjektov, ktoré pôsobia v oblasti TVET (technického a odborného vzdelávanie či školenia), ako aj ich priblíženie zamestnávateľom a náprava riadenia systémami kvalifikácie.

Gentiana Sula pracovala ako medzinárodný konzultant (2013) a tiež vo Svetovej banke (2006 – 12) ako špecialista na rozvoj politiky vzdelávania mládeže a rovnosti pohlaví v niekoľkých krajinách. V rokoch 1998 – 2006 sa zaoberala ochranou detí z poverenia UNICEF. Ukončila štúdium s titulom MBA (Master of Business Administration -2002) ako aj magisterské štúdium z oblasti vied o zemi (1993), v súčasnosti dokončuje doktorskú prácu na Univerzite v Tirane z oblasti výskumu vzdelávania. Je vydatá, má tri deti.

Gentiana Sula je členom-pozorovateľom v Poradnom výbore ESPS.