Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wspiera dialog o historii Europy XX wieku, organizując takie projekty jak: konferencje, warsztaty i wizyty studyjne, a także wystawy i publikacje. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju europejskiej kultury pamięci w duchu wzajemnego zrozumienia.

Czym się zajmujemyRealizacja projektów badawczych, kulturalnych i edukacyjnych

Misja

  1. Wspieramy rozwój europejskiej kultury pamięci, łącząc historię narodów Europy w duchu przyjaźni.
  2. Poszukujemy płaszczyzn dialogu i porozumienia, aby obecne i przyszłe pokolenia mogły z historii XX wieku czerpać wiedzę i doświadczenie.
  3. Dbamy o język debaty historycznej, prowadzonej w oparciu o wyniki najnowszych badań i studiów nad historią i pamięcią.
  4. Budujemy sieć instytucji zajmujących się historią XX wieku, współpracujących ze sobą w duchu obiektywizmu, otwartości i szacunku.

Ponad 500 partnerów