Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wspiera dialog o historii Europy XX wieku, organizując takie projekty jak: konferencje, warsztaty i wizyty studyjne, a także wystawy i publikacje. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju europejskiej kultury pamięci w duchu wzajemnego zrozumienia.

Czym się zajmujemyRealizacja projektów badawczych, kulturalnych i edukacyjnych

Misja

  1. Wspieramy rozwój europejskiej kultury pamięci, łącząc historię narodów Europy w duchu przyjaźni.
  2. Poszukujemy płaszczyzn dialogu i porozumienia, aby obecne i przyszłe pokolenia mogły z historii XX wieku czerpać wiedzę i doświadczenie.
  3. Dbamy o język debaty historycznej, prowadzonej w oparciu o wyniki najnowszych badań i studiów nad historią i pamięcią.
  4. Budujemy sieć instytucji zajmujących się historią XX wieku, współpracujących ze sobą w duchu obiektywizmu, otwartości i szacunku.

Partners

Partnerships are one of the main axes of our activity. Since its creation, the ENRS developed a network of institutions dealing with 20th-century history, cooperating in the spirit of objectivity, openness and mutual respect. Today, our partners include over 500 institutions from 40 countries all over the world.

0
partners
0
countries