Romanian

Rețeaua Europeană Memorie și Solidaritate

Rețeaua Europeană Memorie și Solidaritate susține dialogul legat de istoria Europei secolului XX, organizând proiecte diverse: conferințe, work-shopuri, vizite de studiu, expoziții și publicații. Obiectivul nostru este, conduşi de spiritul de încredere reciprocă, să susţinem dezvoltarea unei culturi comune a memoriei europene.

Ce facemMisiunea

  1. Determinaţi de spiritul de prietenie, contribuim la cultura europeană a memoriei prin cunoaşterea istoriei popoarelor Europei.
  2. Căutăm zone propice dialogului și înţelegerii, pentru ca generaţiile prezente și viitoare să poată beneficia de cunoștinţele și experienţa istoriei secolului XX.
  3. Ne îngrijim de limbajul dezbaterii istorice, purtate pe baza rezultatelor celor mai noi studii consacrate istoriei şi memoriei.
  4. Construim o reţea de instituţii care se ocupă cu istoria secolului XX, care colaborează între ele în spiritul obiectivităţii, al deschiderii și al respectului.

Partners

Partnerships are one of the main axes of our activity. Since its creation, the ENRS developed a network of institutions dealing with 20th-century history, cooperating in the spirit of objectivity, openness and mutual respect. Today, our partners include over 500 institutions from 40 countries all over the world.

0
partners
0
countries

Organele contribuie la elaborarea strategiei Reţelei, şi oferă sfaturi privind proiectele noastre.