Romanian

Rețeaua Europeană Memorie și Solidaritate

Rețeaua Europeană Memorie și Solidaritate susține dialogul legat de istoria Europei secolului XX, organizând proiecte diverse: conferințe, work-shopuri, vizite de studiu, expoziții și publicații. Obiectivul nostru este, conduşi de spiritul de încredere reciprocă, să susţinem dezvoltarea unei culturi comune a memoriei europene.

Ce facemMisiunea

  1. Determinaţi de spiritul de prietenie, contribuim la cultura europeană a memoriei prin cunoaşterea istoriei popoarelor Europei.
  2. Căutăm zone propice dialogului și înţelegerii, pentru ca generaţiile prezente și viitoare să poată beneficia de cunoștinţele și experienţa istoriei secolului XX.
  3. Ne îngrijim de limbajul dezbaterii istorice, purtate pe baza rezultatelor celor mai noi studii consacrate istoriei şi memoriei.
  4. Construim o reţea de instituţii care se ocupă cu istoria secolului XX, care colaborează între ele în spiritul obiectivităţii, al deschiderii și al respectului.

Peste 500 de parteneri

Organele contribuie la elaborarea strategiei Reţelei, şi oferă sfaturi privind proiectele noastre.