Slovenský

Európska sieť Pamäť a Solidarita

Európska sieť Pamäť a Solidarita podporuje dialóg o histórii Európy 20. storočia, organizujúc také projekty ako: konferencie, workshopy a študijné výlety, ale taktiež výstavy a publikácie. Našim cieľom je podpora rozvoja európskej kultúry pamäti v duchu vzájomného porozumenia.

Čím sa zaoberáme:Realizáciou výskumných, kultúrnych a vzdelávacích projektov

Misia

  1. Podporujeme rozvoj európskej kultúry pamäti, pričom spájame dejiny európskych národov v duchu priateľstva.
  2. Hľadáme priestor pre dialóg a porozumenie, aby mohli dnešné i budúce pokolenia čerpať z histórie 20. storočia poznatky a skúsenosti.
  3. Dbáme o jazyk diskusie na tému histórie, vedenej tak, aby sa opierala o výsledky štúdií histórie a pamäte;.
  4. Vytvárame sieť inštitúcií, zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia, ktoré vzájomne spolupracujú v duchu objektivity, otvorenosti a úcty.

Partners

Partnerships are one of the main axes of our activity. Since its creation, the ENRS developed a network of institutions dealing with 20th-century history, cooperating in the spirit of objectivity, openness and mutual respect. Today, our partners include over 500 institutions from 40 countries all over the world.

0
partners
0
countries