dr Oldřich Tůma

dr Oldřich Tůma

Dyrektor Instytutu Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk. Jest jednym z najbardziej uznanych czeskich historyków zajmujących się powojenną historią Czechosłowacji. W ostatnich pracach zajmuje się analizą reżimów totalitarnych i mechanizmów ich funkcjonowania. W Instytucie Historii Współczesnej zajmował się projektami z zakresu oral history, których celem była rekonstrukcja pamięci historycznej z okresu po 1948 roku w Czechosłowacji.

Członek Rady Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność od stycznia 2013 roku.