dr Oldřich Tůma

dr Oldřich Tůma

dr Oldřich Tůma

Pracownik naukowy Instytutu Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, wcześniej (w latach 1998-2017) jego dyrektor. Pierwotnie zajmował się historią średniowiecza i historią bizantyjską. Od początku lat 90. jego badania koncentrują się na współczesnej historii Czechosłowacji i Europy Środkowej oraz na historii zimnej wojny.

Dr Oldřich Tůma jest członkiem obserwatorem Rady Naukowej Sieci.