dr. Oldřich Tůma
Romanian

dr. Oldřich Tůma

dr. Oldřich Tůma
Directorul Institutului de Istorie Contemporană al Academiei de Știință a Cehiei. Este unul dintre cei mai cunoscuți istorici cehi care se ocupă de istoria postbelică a Cehoslovaciei. În ultimele lucrări se ocupă de analiza regimurilor totalitare și de mecanismele lor de funcționare. În cadrul Institutului de Istorie Contemporană s-a ocupat de proiectele din domeniul oral history, al căror scop a fost reconstruirea memoriei istorice din perioada de după 1948 în Cehoslovacia.

Membru al Consiliului Științific al Rețelei Europene Memorie și Solidaritate din ianuarie 2013.