dr Oldřich Tůma
Slovenský

dr Oldřich Tůma

dr Oldřich Tůma

Riaditeľ Ústavu pre súčasné dejiny Českej akadémie vied. Je jedným z najuznávanejších českých historikov, ktorí sa zaoberajú povojnovými dejinami Československa. V posledných publikáciách sa venuje analýze totalitných režimov a mechanizmom ich fungovania. V Ústave pre súčasné dejiny viedol projekty v oblasti orálnej histórie. Ich cieľom bola rekonštrukcia historických spomienok z obdobia po roku 1948 v Československu.

Člen Vedeckej rady ESPS od januára 2013.