prof. Andrzej Nowak

prof. Andrzej Nowak

prof. Andrzej Nowak

Prof. Andrzej Nowak jest historykiem, publicystą i profesorem nauk humanistycznych. Wykłada w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kieruje Zakładem Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Nowak wykładał gościnnie na uczelniach amerykańskich (Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Rice oraz Uniwersytecie Virginia), brytyjskich (Uniwersytecie Cambridge), kanadyjskich (Uniwersytecie w Toronto, Uniwersytecie Simona Frasera, Uniwersytecie McGill i Uniwersytecie Alberty) oraz na University College Dublin, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, w Collegium Civitas w Warszawie oraz na Uniwersytecie Tokijskim.

Główne zainteresowania badawcze prof. Nowaka obejmują historię kultury i historię polityczną oraz myśl polityczną w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, stosunki międzynarodowe i europejską politykę pamięci. Jest uznawany za jednego z wiodących polskich ekspertów w zakresie przeszłych i obecnych relacji polsko-rosyjskich. Prof. Nowak jest autorem ponad 30 książek i około 200 artykułów historycznych, opracowań, recenzji i wywiadów.

Profesor Nowak jest członkiem Rady Naukowej Sieci.