Prof. Andrzej Nowak
Slovenský

Prof. Andrzej Nowak

Prof. Andrzej Nowak

Prof. Andrzej Nowak je historikom, publicistom a profesorom humanitných vied. Prednáša na Historickom inštitúte Jagelovskej univerzity a tiež vedie Ústav dejín východnej Európy a štúdií o impériách 19. a 20. storočia v Historickom inštitúte Poľskej akadémie vied. Je tiež koordinátorom Sekcie kultúry, národnej identity a politiky historického vedomia Národnej rady rozvoja z poverenia Prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudy.

Prof. Nowak hosťuje na školách v USA (Kolumbijská univerzita, Harvardská univezita, Univerzita v Rige a tiež Univerzita vo Virginii), vo Veľkej Británii (Univerzita Cambridge), v Kanade (Univerzita v Toronte, Univerzita Simona Frasera, Univerzita MCGill a Univerzita Alberta) a tiež na Univerzite v Dubline, Masarykovej univerzite v Brne, v Collegium Civitas vo Varšave a tiež na Tokijskej univerzite.

Hlavný bádateľský záujem prof. Nowaka zahŕňa dejiny kultúry a dejiny politického myslenia v strednej a východnej Európe v 19. a 20. storočí, medzinárodné vzťahy a európsku politiku pamäti. Je považovaný za jedného z popredných poľských expertov v oblasti minulých i súčasných poľsko-ruských vzťahov. Prof. Nowak je autorom viac než 30 knižných titulov a okolo 200 článkov s historickou tematikou, odborných prác, recenzií a rozhovorov.

Prof. Nowak je členom Vedeckej rady ESPS.