prof. Stefan Troebst

prof. Stefan Troebst

Historyk i slawista. Pracował jako historyk na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (1984-1992). W latach 1992-1995 był członkiem misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do Macedonii i Mołdowy. Był dyrektorem Duńsko-Niemieckiego Europejskiego Centrum Badań nad Mniejszościami (EMCI) w Flensburgu. Od 1999 roku jest profesorem Studiów Kulturowych Europy Środkowowschodniej na Uniwersytecie w Lipsku i zastępcą dyrektora lipskiego Humanistycznego Centrum Historii i Kultury Europy Środkowowschodniej (GWZO).

Członek Rady Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność do marca 2019 r.