prof. Stefan Troebst
Slovenský

prof. Stefan Troebst

Riaditeľ Humanitného centra histórie a kultúry strednej a východnej Európy (GWZO).Profesor kultúrnych štúdií strednej a východnej Európy na Univerzite v Lipsku. Člen a predsedajúci mnohých nadácií.

súčasťou jeho vedeckých záujmov je skúmanie kolektívnych totožností strednej a východnej Európy po páde berlínskeho múru, stredná a východná Európa v obchodných vzťahoch so Západom v novodobej éry, medzinárodné organizácie, etnicko-politické konflikty v súčasnej východnej Európe, juhovýchodná Európa na pozadí medzinárodných vzťahov v období medzi dvomi vojnami ako aj nacionalizmus a historiografia Balkánu.