Romanian

Organele

Comitetul de Conducere

Comitetul de Conducere este cel mai important organ decizional al REMS. În cadrul lui intră coordonatorii REMS numiți de miniștrii culturii (sau de corespondenții lor). De regulă fiecare țară este reprezentată de o singură persoană, în cazuri speciale pot fi două persoane, însă la luarea deciziei, atunci când o problemă se supune la vot, țara respectivă dispune de un singur vot. Comitetul de Conducere decide strategia și proiectele realizate de Rețea.

Consiliul Consultativ

Consiliul Consultativ este un organ consultativ, compus din personalități de marcă ale lumii științifice, culturale și politice din țările membre REMS precum și din țările, care nu s-au hotărât încă pentru calitatea de membru deplin al REMS, însă sunt pregătite să o construiască. Sarcinile de bază ale Consiliului Consultativ sunt formularea sugestiilor referitoare la direcțiile generale de dezvoltare ale REMS într-o perspectivă medie și pe termen lung cât și reprezentarea Rețelei în exterior, în diferitele țări ale Rețelei precum și pe arena internațională.

Consiliul Științific

Consiliul Științific este un organ compus din oameni de știință recunoscuți din domeniul istoriei și științelor sociale. Sarcinile principale ale Consiliului Științific sunt formularea sugestiilor referitoare la direcțiile de cercetare și a formelor de activitate științifică a REMS, recenzarea proiectelor cu caracter științific, reprezentarea REMS la conferințe, congrese și ședințe științifice, precum și evaluarea activității științifice a REMS.

Comitetul editorial

Comitetul editorial este alcătuit din istorici de marcă, oameni de știință și experți în domeniul istoriei secolului al XX-lea. Printre principalele sale sarcini se numără furnizarea de expertiză științifică și de fond pentru publicațiile REMS, emiterea unui aviz cu privire la propunerile prezentate, numirea recenzorilor și, astfel, asigurarea menținerii celor mai înalte standarde ale publicațiilor.