Generál major v zálohe, dr.  Mihail E. Ionescu
Slovenský

Generál major v zálohe, dr. Mihail E. Ionescu

Generál major v zálohe, dr.  Mihail E. Ionescu

Generál major v zálohe, dr. Mihail E. Ionescu je historikom, ktorý sa špecializuje na dejiny vojenstva. Má bohaté pracovné skúsenosti: bol riaditeľom Inštitútu politických štúdií obrany a dejín vojenstva na Ministerstve národnej obrany; bol riaditeľom Národného inštitútu pre výskum holokaustu v Rumunsku Elieho Wiesela apod.. Je členom Medzinárodnej komisie histórie vojenstva a iných medzinárodných akademických fór. Bol podpredsedom Medzinárodnej komisie pre výskum holokaustu v Rumunsku.

Rozvinul bohatú výskumnú činnosť, ktorá vyústila do publikácie viac než 40 odborných monografií, napríklad: Rumuni vo Veľkej vojne 1915; Čierne more. Od „byzantského jazera k výzvam 21. storočia“ atď.