Hungarian

A Hálózat Választmánya

Irányító Bizottság

Az Irányító Bizottság az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatának legmagasabb döntéshozó testülete. Tagjai között vannak a kulturális miniszterek (vagy azok megfelelői) által kinevezett koordinátorok. Elvileg minden országot egy személy képvisel, kivételes esetben ez lehet két személy is, de döntéshozatalkor, amikor szavazásra kerül sor, szavazataik csak egynek számítanak. Az Irányító Bizottság dönt a stratégiáról és a Hálózat által megvalósítandó projektekről.

Tanácsadó Testület

A Tanácsadó Testület a tudomány, a kultúra és a politika világának kiemelkedő képviselőiből tevődik össze. Tagjait a Hálózat tagországai, valamint azon államok delegálják, amelyek még nem döntöttek a teljes jogú tagság elfogadásáról, de készek részt venni a Hálózat építésében. A Tanácsadó Testület alapvető feladata a Hálózat közép- és hosszú távú fejlődési irányának kidolgozása, valamint a Hálózat képviselete az egyes tagországokban és a nemzetközi porondon.

Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács tanácsadó testület, amely a történelem és a társadalomtudományok terén elismert tudósokból tevődik össze. A Tudományos Tanács fő feladatai közé tartozik a Hálózat kutatási, valamint tudományos tevékenységére vonatkozó koncepcióinak kidolgozása, tudományos tevékenységének fejlesztése, a tudományos jellegű projektek recenziója, valamint a Hálózat képviselete konferenciákon, értekezleteken és tudományos tanácskozásokon.