Hungarian

A Hálózat Választmánya

Irányító Bizottság

Az Irányító Bizottság az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatának legmagasabb döntéshozó testülete. Tagjai közé a kulturális miniszterek (vagy azok megfelelői) által kinevezett koordinátorok tartoznak. A szabályok értelmében minden országot egy, kivételes esetben két személy képvisel, döntéshozatalkor azonban a tagországok csak egy szavazattal rendelkeznek. Az Irányító Bizottság dönt a stratégiáról és a Hálózat által megvalósítandó projektekről.

Tanácsadó Testület

A Tanácsadó Testületet a tudomány, a kultúra és a politika világának kiemelkedő képviselői alkotják. A Testület tagjait a Hálózat tagországai, valamint azon államok delegálják, amelyek még nem döntöttek a teljes jogú tagság elfogadásáról, de készek részt venni a Hálózat építésében. A Tanácsadó Testület alapvető feladata a Hálózat közép- és hosszútávú fejlődési irányának kidolgozása, valamint a Hálózat képviselete az egyes tagországokban és a nemzetközi színtéren.

Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács tagjai a történelem- és a társadalomtudományok prominens képviselői közül kerülnek ki. A tanácsadó testület fő feladatai közé tartozik a Hálózat tudományos és oktatási tevékenységére vonatkozó koncepciók kidolgozása, a tudományos jellegű projektek bírálata, valamint a Hálózat képviselete a konferenciákon, értekezleteken és tudományos tanácskozásokon.